Egypternes redning

I Det Gamle Testamente kan vi læse om, at Gud sendte ti plager over egypterne for få Farao til at frigive israelitterne. De var nemlig slaver i Egypten. Til sidst sendte Gud dødens engel gennem landet. Israelitterne havde fået bud fra Gud om at slagte et lam og smøre dets blod på dørstolperne til deres hjem, og her gik dødens engel forbi. Ligesom lammets blod reddede israelitterne, redder Jesus´ død på korset mennesket fra at skulle dø uden håb om evigt liv.

Syndebuk

Begrebet syndebuk har vi fra et ritual, som jøderne gennemførte ved den årlige fest Yom Kippur. Præsterne ved templet tog et lam med til byens grænse. Her lagde de alle folkets synder på det uskyldige dyr og jog det ud i ørkenen. Det blev gjort til syndebuk, altså til det dyr som bar menneskers synder og tog straffen for dem. Syndebukken er derfor også et godt billede på, hvad Jesus´ død betyder.

Lammet som billede på Jesus

Jesus bliver flere steder i Bibelen kaldt Guds lam. Lammet bliver brugt som symbol på Jesus i salmer og i kirkekunst. I kalkmalerier, altertavler og glasmosaikker kan man ofte finde et hvidt lam med en rød fane, som symboliserer Jesus efter opstandelsen. Lammets hvide farve er uskyldens og renhedens farve, mens den røde farve i fanen minder om Jesus' blod ved korsfæstelsen.

02-04 09:00

Mariæ bebudelses dag
Jens Christian Jermiin Nielsen
Tjæreborg Kirke

02-04 10:15

Mariæ bebudelses dag
Jens Christian Jermiin Nielsen
Sneum Kirke

04-04 19:00

Gudstjeneste med minikonfirmander
Peter Herold Søgaard
Tjæreborg Kirke

06-04 19:00

Gudstjeneste med minikonfirmander
Peter Herold Søgaard
Tjæreborg Kirke

09-04 09:00

Palmesøndag
Jens Christian Jermiin Nielsen
Sneum Kirke

09-04 10:15

Palmesøndag
Jens Christian Jermiin Nielsen
Tjæreborg Kirke